Kungsörnen och Knoppen får sedumtak och solceller

Publicerat den 12/3/2020

#Projekt
Kungsörnen

Vi på NorDan är stolta över att fått leverera våra kvalitetsprodukter till det smakfulla kvarteret Kungsörnen och Knoppen som består av 4 huskroppar, varav två med 8 våningar samt två tvåvåningshus. Husens fasad byggs av tegel i olika nyanser och med spännande mönstermurning har husen tidlösa och hållbara fasader som håller i generationer. Husen byggs med hög miljöprofil och kommer utrustas med sedumtak och solcellsanläggning.

De två åttavåningshusen består av 59 ljusa två-och trerumslägenheter med funktionella planlösningar där målet är att tillgodose olika behov. Alla lägenheter har generösa balkonger med vacker utsikt över både Öresund och omnejden. På markplan i de bägge husen finns två affärslokaler.

De två tvåvåningshusen har vardera fyra ljusa lägenheter bestående av tre-och fyrarumslägenheter. Lägenheterna på markplan har trädgård med uteplats och övriga lägenheter är även dem utrustade med balkong.

Objektnamn: Kungsörnen och Knoppen
Byggherre: AB Helsingborgshem
Tidsram: Byggstart januari 2020, förväntas stå klart december 2021
Entreprenadform: Totalentreprenad
Bruttoyta: 4000 kvadrat
Huskroppar: 4 stycken
Lägenheter: 67 stycken
Våningar: 2 och 8 våningar

Artikel: Aktuella byggen
Text: Amanda Hardwick
Illustration: Karin Pettersson Arkitektbyrå
Arkitekt:Karin Pettersson Arkitektbyrå