Kvalitetspris tilldelas NorDan

Publicerat den 10/15/2018

#Utmärkelser
Exc Summit 1

NorDan har tilldelats kvalitetspriset Swedish Team Excellence Award och Lennart Sandholm Prize 2018 för sitt arbete med att effektivisera fabriken i Kvillsfors.

Swedish Team Excellence Award instiftades 2014 av SIQ (Institutet för Kvalitetsutveckling), SFK (Svenskt nätverk för kvalitetsutveckling) och SIS (Swedish Standards Institute), med avsikt att lyfta fram förbättringsprojekt som på ett föredömligt sätt genomförts och därigenom framgångsrikt löst ett problem som är av vikt för den aktuella organisationen.

Priset delades första gången ut vid EOQ Conference i Göteborg 2014. I år var NorDan AB, tillsammans med ABB Robotics Sweden och Volvo Car Corporation, nominerade till utmärkelsen "Swedish Team Excellence Award & Lennart Sandholm Prize 2018". Det nominerade projektet hos NorDan var ”25-->12 Ledtidsreducering”. Projektet har genomförts i fabriken i Kvillsfors där man har halverat ledtiden genom fabriken och lyckats med att utföra kapacitetshöjningar och samtidigt förbättra produktivitet, leveransprecision och resultat.

Den 12/9 fick Kvillsfors fabrikschef och projektledare Cecilia Hedblad Sjölin presentera projektet ”25-->12 Ledtidsreducering” på konferensen Excellence Summit 2018 i Göteborg och projektet utnämndes då till vinnare av "Swedish Team Excellence Award & Lennart Sandholm Prize 2018" med motiveringen:

“NorDan AB Kvillsfors has demonstrated an excellent example of systematic and fact-based improvement work by the improvement project “25=>12 Leadtime reduction”. By doing a fundamental transformation of the entire manufacturing process the factory in Kvillsfors has achieved higher quality, higher capacity and an improved financial situation with increased profit. Another positive effect of this successful project is increased employee engagement.”.

Fabriken har gjort en otrolig resa under dessa fyra år och projektet ”25-->12 Ledtidsreducering” fungerade som ett startskott till en förbättringskultur som har tagit fabriken från förlust till lönsamhet med bättre resultat för varje år.

- Det betyder mycket för fabriken att få denna utmärkelse, att få möjlighet att berätta om resan som vi gjort och att få bli uppmärksammad för detta även utanför NorDan, säger Cecilia Hedblad Sjölin.

En stor anledning till att de lyckats så bra och vunnit priset tror Cecilia Hedblad Sjölin är samspel, ägarskap och engagemang.

- Vi har involverat många och från att ha varit en omöjlig uppgift blev det en spännande utmaning som fabriken gjorde tillsammans.

Teamorganisation, daglig styrning och samarbete som utvecklades i detta projekt är idag fabrikens styrka. Fokus på att minska slöseri och reducera ledtid har blivit en del av kulturen i fabriken och det jobbas redan med planer på hur genomloppstiden kan reduceras ytterligare.

Personerna i bilden är, från vänster:
Henrik Edman (CEO Kvalitetsmässan), Cecilia Hedblad Sjölin (Fabrikschef NorDan Kvillsfors), Lars Sörqvist (CEO Sandholm Associates) och Mats Deleryd (CEO SIQ).