Lilium - storkvarter med variation i Uppsala

Publicerat den 2/4/2021

#Projekt
Lilium foto1

I stadsdelen Nyby i Uppsala bygger Serneke 354 hyresrätts- och bostadsrättslägenheter i kvarteret Lilium. Varje hus och entré får samtidigt sin egen karaktär, vilket skapar igenkänning för såväl boende som besökare.

I kvarteret Lilium byggs 252 hyresrättslägenheter och 109 bostadsrättslägenheter. Stadsdelen Nyby ligger i Uppsalas norra del, nära Gamla Uppsala. Det är Arkitema Arkitekter som står för kvarterets arkitektoniska utformning. Enligt Eric Engström, ansvarig arkitekt för Lilium på Arkitema, präglas kvarteret av en varierad fasadgestaltning och färgsättning samt olika höjd på husen. Det bidrar sammantaget till ett omväxlande intryck, även om det är ett stort kvarter.
Lilium är ett kvarter som präglas av ett hållbarhetstänk. Här finns laddplatser för elbilar och många cykelparkeringar på gården och i cykelrum i källaren. Lägenhetsstorlekarna varierar mellan ett och fyra rum och kök.

Projekt: Lilium, nybyggnation av bostadsrätts- och hyresrättslägenheter i Uppsala
Byggherre: Magnolia Bostad
Totalentreprenör: Serneke Bygg
Arkitekt: Arkitema Arkitekter
Omfattning: 252 hyresrättslägenheter, 109 bostadsrättslägenheter
Tidsram: Byggstart februari 2017, beräknas stå klart april 2019

Artikel: Aktuella Byggen
Text:
Annika Wihlborg
Bild:
Arkitema Arkitekter