NorDan AB aktiva deltagare i Lean Forum Bygg och Intressentföreningen Kvalitetsutveckling (SIQ).

Publicerat den 8/6/2020

#Gruppen
Dag2

Innan sommaren blev VD, Dag Kroslid, i NorDan AB invald i styrelsen för Lean Forum Bygg och i styrelsen för Intressentföreningen Kvalitetsutveckling (SIQ).

För NorDan passar det mycket bra att engagera sig inom Lean och Kvalitetsutveckling då företaget har jobbat aktivt med dessa teman över många år och har nådd en hög mognadsnivå. Kroslid uttalar att fokuset i Lean på att undvika slöseri och fokuset i Kvalitetsutvecklingen på kund och processer är helt centrala för att skapa framgång. Han betonar även att Kvalitetsutveckling och Lean har mycket att bidra med även inom digitalisering och hållbarhet, områden där NorDan har fått stor uppmärksamhet genom företagets ecoDigital ready™ strategi. NorDan AB är mottagare av priset Årets Leanbyggare 2019 och priset Quality Innovation Award 2019. Det är mycket inspirerande och lärorikt att delta i arbetet som Lean Forum Bygg och SIQ bedriver i Sverige och flera företag i byggbranschen kan med fördel engagera sig, uppmanar Kroslid.