NorDan AB investerar i solcellsanläggningar till företagets tre fabriker i Sverige

Publicerat den 7/23/2020

#Gruppen
Solcell

NorDan AB (Tanumshede) har beställt solcellsanläggningar till sina fabriker i Tanumshede, Kvillsfors och Bor. Solcellsanläggningarna levereras av Yokk Solar AB (Uddevalla).

Anläggningarna är på mellan 112 kW och 128 kW toppeffekt och förväntas att sammantaget producera över 340 MWh ren solel per år. Anläggningarna i Tanumshede och Kvilllsfors blir markbaserade medan den i Bor monteras på taket till en lagerhall.

Med den här investeringen i förnyelsebar solel tar vi ytterligare steg i vår satsning på hållbarhet och digitalisering i produktion av fönster och dörrar vid våra fabriker i Sverige, säger Dag Kroslid, VD för NorDan AB och COO i NorDan Gruppen. Investeringen i egen elproduktion kommer sänka vårt inköp av el från nätet, och satsningen ingår i koncernens ecoDigital readyTM strategi.
Vi är stolta över att ha fått förtroendet att leverera solcellsanläggningar till det tillverkande industriföretaget NorDan, säger Jonas Malmström, VD för Yokk Solar AB. NorDans investering är ett skolexempel på hur klimatomställning kan gå till i praktiken, och bidrar till att skapa och säkra arbetstillfällen både på kort och lång sikt.

Yokk Solar AB grundades 2016 som ett dotterbolag till tyska Yokk Solar GmbH grundat år 2010. Yokk Solar säljer nyckelfärdiga solcells¬anläggningar med fokus på företagskunder och lantbrukare och har utvecklat en patentsökt metod, ScanRack, för infästning på papptak. Yokk Solar AB är på väg att öka sin omsättning till över 30 miljoner kronor under 2020.
www.yokk-solar.se