NorDan AB mottog prestigefyllt pris

Publicerat den 2/4/2020

#Utmärkelser
QIA

Bland fem utvalda verksamheter mottog NorDan AB måndag kväll priset för årets Quality Innovation Award under en gala i Näringslivets hus i Stockholm.

Ceremonin arrangerades av det svenska kvalitetsinstitutet SIQ och markerade det formella erkännandet av NorDans innovativa biokompositfönster som producerats i företagets unika 3D-skrivare.

Genom samverkan med BLB och Stora Enso har NorDan AB utvecklat en teknik för 3D-utskrift av karmar till runda fönster i biokomposit. Dessa fönster är CE-märkta, miljödeklarerade och lanserade till försäljning på den skandinaviska marknaden. Efter den inledande tillämpningen väntar 3D-produktion även av dörrar och andra typer av komponenter i hållbara moderna material. I en förlängning kan man tänka sig att dessa byggelement skulle kunna produceras nära eller rent av på byggarbetsplatsen. Innovationen visar att tekniken för additiv tillverkning har lämnat fasen för prototypproduktion, står på tröskeln för massproduktionen och öppnar dörren till hur den framtida produktionen kan se ut.

VD för NorDan AB, Dag Kroslid, betonar särskilt samarbetet med BLB och Stora Enso som avgörande för den prestigefulla utmärkelsen:

"Den moderna industrin är global i sin karaktär och om vi ska vara konkurrenskraftiga och innovativa, är vi beroende av att söka samarbete med andra ledande aktörer. Tillsammans har vi gjort mer än att visa att additiv produktion av fönster kan realiseras.Produkten uppfyller våra strängaste kvalitetskrav och öppnar helt nya möjligheter inom innovativ fönster- och dörrproduktion."

Vi är mycket stolta över att motta årets Quality Innovation Award. Det är en ära för hela NorDan och ett erkännande av vår företagets historia och tradition av innovation och hållbarhet. Vi ser nu fram emot att fortsätta arbetet med utveckling av produkter, tjänster, produktionsteknik, moderna material och miljövänliga lösningar. Priset visar även hur viktig satsningen till NorDan på strategin ”ecoDigital ready” är, med dess fokus på digitalisering och hållbarhet, säger Dag Kroslid.

Quality Innovation Award delas ut i ett 20-tal länder och ger innovationerna möjlighet att jämföra sig över land- och branschgränser. Innovationerna ska bidra till att sprida kunskap och vara goda föredömen och inspirera andra innovatörer. Av avgörande vikt för att få utmärkelsen är nyhetsgrad, användbarhet, lärande, kundorientering och verkningsgrad.

Som pristagare är NorDan en av fem verksamheter som representerar Sverige i den internationella innovationstävlingen i Tel Aviv senare denna veckan.

Om innovationen från NorDan

Innovation: 3D-printade fönster och dörrar i biokomposit
Kategori: Responsible and Renewable & Large companies
Domarkommitténs motivering: ”Genom samverkan med BLB och Stora Enso har NorDan AB utvecklat en teknik för att 3D-printa karmar till runda fönster i biokomposit. Dessa fönster är CE-märkta, miljödeklarerade och lanserade till försäljning på den skandinaviska marknaden. Efter den inledande tillämpningen väntar 3D-produktion även av dörrar och andra typer av komponenter i hållbara moderna material. I en förlängning kan man tänka sig att dessa byggelement skulle kunna produceras nära eller rent av på byggarbetsplatsen. Innovationen visar att tekniken med additiv tillverkning lämnat fasen med prototyptillverkning, står på tröskeln till masstillverkning och öppnar dörren till hur framtidens produktion kan se ut.”