NorDan AB satsar på grön el

Publicerat den 5/29/2020

#ecoDigital ready
Vattenkraft

Det är med glädje vi kan informera att vi uteslutande valt att använda oss av grön el, ett naturligt val i NorDans hållbarhetsarbete.

I vår hållbarhetsstrategi har vi på NorDan valt att bidra till klimatet genom att köpa in certifierad grön el och se till så att 100% av den el som företaget förbrukar är förnybar. Ett naturligt och nödvändigt steg i vårt hållbarhetsarbete och en viktig pusselbit i målet mot att bli ledande inom hållbarhet inom vår bransch.

Att som företag köpa in grön el innebär att man tar ett stort steg mot att reducera den klimatpåverkan verksamheten har. Den gröna elen består till 100% av förnybar vattenkraft och har nästan inga utsläpp av koldioxid. Genom elleverantören Elentios ges vi på NorDan en ursprungsgaranti som säkerställer att all el som erhålls är förnybar. Vid köp av certifierad grön el betalar man utöver elen även en extraavgift till producenten. Satsningen är dessutom ett sätt att främja och utöka den verksamhet som producerar förnybar el. Den gröna elen gäller alla våra svenska fabriker och är ett sätt att anpassa vår verksamhet för en hållbar utvecklings skull.

Vi utmanar ständigt oss själva på NorDan och den gröna elen är ett steg i strävan efter att bli klimatneutral, någonting vi jobbar med dagligen. På NorDan fortsätter vi kontinuerligt att utveckla vårt hållbarhetsarbete och visar på att vi värdesätter och värnar om jorden och dess resurser.