NorDan AB tilldelas prestigefyllt innovationspris

Publicerat den 11/4/2019

#Utmärkelser
3dprinter

Fönster- och dörrtillverkaren NorDan AB har tilldelats ”Quality Innovation Award 2019” för det framgångsrika arbetet med 3D-printing av kommersiella produkter i moderna material.

Quality Innovation Award delas ut i cirka tjugo länder i Europa. Innovationerna som premieras hjälper till att sprida kunskap, vara bra exempel och inspirera andra företag. Innovationspriset, som i Sverige delas ut av SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling med Vinnova som partner, gick i år till fyra andra verksamheter förutom NorDan AB. De fem svenska företagen mottar utmärkelsen den 3 februari 2020 i Stockholm och representerar Sverige i den internationella tävlingen med ceremoni i Tel Aviv i 5-6 februari 2020.

Öppnar dörren för framtida produktion

NorDan AB får utmärkelsen för fönster i biokompositmaterial, producerat i en 3D-skrivare. Sedan ett par år har NorDan AB arbetat målmedvetet för att undersöka möjligheterna att använda additiv produktionsteknik kommersiellt i en annars mycket traditionellt bunden industri. I juryns utmärkelse står bland annat:
“Innovationen visar att tekniken för additiv tillverkning har lämnat fasen för prototypproduktion, står på tröskeln för massproduktionen och öppnar dörren till hur den framtida produktionen kan se ut.”

Viktigt samarbete

Innovationen har utvecklats i nära samarbete med industriledande aktörer, särskilt BLB Industries, som har levererat 3D-skrivaren, och Stora Enso, som har levererat det material som det prisbelönta fönstret produceras av. VD för NorDan AB, Dag Kroslid, betonar särskilt samarbetet som avgörande för den prestigefulla utmärkelsen:

”Den moderna industrin är global i sin karaktär och om vi ska vara konkurrenskraftiga och innovativa, är vi beroende av att söka samarbete med andra ledande aktörer. Tillsammans har vi gjort mer än att visa att additiv produktion av fönster kan realiseras.Produkten uppfyller våra strängaste kvalitetskrav och öppnar helt nya möjligheter inom innovativ fönster- och dörrproduktion.”

”Vi är mycket stolta över att motta årets Quality Innovation Award. Det är en ära för hela NorDan och ett erkännande av vår företagets historia och tradition av innovation och hållbarhet. Vi ser nu fram emot att fortsätta arbetet med utveckling av produkter, tjänster, produktionsteknik, moderna material och miljövänliga lösningar. Priset visar även hur viktig satsningen till NorDan på strategin ”ecoDigital ready” är, med dess fokus på digitalisering och hållbarhet”, - säger Dag Kroslid.

Om innovationen från NorDan

Innovation: 3D-printade fönster och dörrar i biokomposit
Kategori: Responsible and Renewable & Large companies
Domarkommitténs motivering:
”Genom samverkan med BLB och Stora Enso har NorDan AB utvecklat en teknik för att 3D-printa karmar till runda fönster i biokomposit. Dessa fönster är CE-märkta, miljödeklarerade och lanserade till försäljning på den skandinaviska marknaden. Efter den inledande tillämpningen väntar 3D-produktion även av dörrar och andra typer av komponenter i hållbara moderna material. I en förlängning kan man tänka sig att dessa byggelement skulle kunna produceras nära eller rent av på byggarbetsplatsen. Innovationen visar att tekniken med additiv tillverkning lämnat fasen med prototyptillverkning, står på tröskeln till masstillverkning och öppnar dörren till hur framtidens produktion kan se ut.”