NorDan investerar i Irland

Publicerat den 2/27/2020

#Gruppen
Irland

Från och med den 1 februari 2020 har NorDan-koncernen förvärvat 100% av aktierna i det irländska dotterbolaget NorDan Windows Ltd.

NorDan Windows Ltd. har, genom Carroll Joinery , varit en del av den irländska byggbranschen sedan början av 2000-talet. Genom att ha gemensamt säljsystem, certifieringar och kompetensutvekling har de cirka 60 anställda på det Irlandbaserade försäljningskontoret med huvudkontor i Dublin sedan länge haft ett stort stöd från NorDan-gruppen.


Koncernchef i NorDan Gruppen AS, Tore Rasmussen, kommenterar följande:

Vi är stolta över att kunna meddela att verksamheten i Irland nu är 100% del av NorDan, och vi ser fram emot att fortsätta arbetet med att stärka vår position på den irländska marknaden. Vi tror starkt på att förvärvet kommer att vara mycket positivt för våra kunder i Irland, och vi önskar våra kollegor i NorDan Windows Ltd välkommen till NorDan-gruppen, säger Rasmussen.
Sedan finanskrisen och efterföljande kollaps 2008 återhämtar sig ekonomin och Irland är idag ett av de länder i Europa med den högsta ekonomiska tillväxten. Vi har en tydlig ambition att NorDan Windows Ltd kommer att stärka sin marknadsposition i Irland, säger han.

Verkställande direktör i NorDan Ltd., Sean Luskin, kommenterar:

Det faktum att vi nu är en del av NorDan-familjen betyder inte att vi känt oss utanför innan förvärvet. Men som en del av NorDan-gruppen har vi nu tillgång till fler resurser som möjliggör tillväxt och att vi kan nå vår fulla potential. Liksom på alla marknader upplever vi stark konkurrens, men NorDans produkter är särskilt väl anpassade till den irländska klimatet och vi arbetar hårt för att höja industristandarden när det gäller produktval, kvalitet och kundservice, säger Luskin.
Vi har alltid varit glada över ett nära samarbete med våra systerföretag, men speciellt närheten till NorDan UK som erbjuder spännande synergier på en mycket krävande marknad. NorDan Windows Ltd. har varit involverad i stora och komplexa projekt i hela Irland, och vi har den tekniska expertis som krävs för att våra kunder ska kunna lita på våra leveransförmågor, säger han.

Marknadsdirektör i NorDan Gruppen AS, Johannes Rasmussen:

NorDans produkter har bevisat sin kvalitet genom de miljoner dörrar och fönster som har testats i naturens egen ”testkammare” i årtionden. De extrema påfrestningarna längs Norges kust har gjort NorDan till en leverantör att föredra för de hårda nordeuropeiska väderförhållandena. Irland är inget undantag från detta och representerar en perfekt matchning vad gäller produkter, kultur och unikt samarbete. Vi ser fram emot att stärka detta ytterligare under de kommande åren, säger Johannes Rasmussen.

Verkställande direktör i NorDan AB, Dag Kroslid:

Detta är en mycket strategisk investering av NorDan-koncernen och för NorDan AB’s del ser vi stora möjligheter för ytterligare export av våra svenskproducerade produktserier, säger Dag Kroslid.