NorDan tilldelas Erkännande för Framgångsrik Verksamhetsutveckling

Publicerat den 11/24/2021

#Utmärkelser
#ecoDigital ready
Nor Dan AB ledningsgrupp Hållbarhetsmålen

Sedan 1992 har SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling, delat ut Utmärkelsen Svensk Kvalitet, till verksamheter som arbetar för att utveckla sitt kvalitets- och förbättringsarbete på organisationsnivå för att uppnå hållbar framgång. I år har NorDan fått äran att ta emot Erkännande för Framgångsrik Verksamhetsutveckling inom ramen för Utmärkelsen Svensk Kvalitet.

Så här skriver SIQ i dagens pressmeddelande:
Gemensamt för årets mottagare av Utmärkelsen Svensk Kvalitét och mottagaren av Erkännande för Framgångsrik Verksamhetsutveckling är: Medarbetarnas tydliga kundfokus och stora engagemang vilka är viktiga faktorer bakom framgångarna. Dessutom finns stort och framgångsrikt fokus på innovation och hållbarhet, säger Anders Mellberg Ordförande för SIQs domarkommitté.
De fem områden som avgör vilka som får utmärkelsen är förmågan att skapa värde med kunder och intressenter, leda för hållbarhet, involvera motiverade medarbetare, utveckla värdeskapande processer samt arbeta med förbättringar och skapa innovationer.

NorDan AB - mottagare av Erkännande för Framgångsrik Verksamhetsutveckling 2021

NorDan AB bedriver ett offensivt och välplanerat kvalitetsarbete som genomsyras av kundorientering och delaktighet vilket synliggörs av medarbetarnas stora engagemang för kunderna. I verksamheten finns ett kvalitetsmedvetet ledarskap där vision och verksamhetsmål är kända och integrerade i verksamhetens arbetssätt och det finns systematiska arbetssätt för att mäta och återkoppla resultat. Det finns också ett tydligt engagemang för hållbar utveckling där FNs globala mål tydliggörs i verksamhetsstyrningen. NorDan AB är ett gott föredöme där innovativa lösningar utvecklas med kunden i fokus och gör sig därför väl förtjänta av ett Erkännande för Framgångsrik Verksamhetsutveckling inom ramen för Utmärkelsen Svensk Kvalitet.

Läs hela pressmeddelandet här

20211124 2