NorDan AB tilldelas Erkännande för Hållbar Framgång från SIQ

Publicerat den 2/16/2022

#Utmärkelser
Ceremoni topp

Vid en stor och högtidlig ceremoni på huvudkontoret i Tanum fick NorDan AB erkännande för företagets framgångsrika sätt att arbeta med hållbar verksamhetsutveckling inom ramen för Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2021.

Inköpschef Helena Sjölin, kvalitets- och hållbarhetschef Jörgen Olsson och VD Dag Kroslid representerade NorDan AB och mottog diplomet av Mikael Lindström, Ansvarig Utmärkelser och Innovationer, SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling. NorDan AB:s styrelse deltog i ceremonin och koncernchef Tore Rasmussen höll tal där han gratulerade hela NorDan AB och informerade om den mycket fina utvecklingen inom NorDan Gruppen.

Tidigare när NorDan AB vunnit priser har endast några från ledningsgruppen åkt iväg för att ta emot utmärkelsen. Denna gång valde man istället att flytta ceremonien till den egna verksamheten på huvudkontoret i Tanum, för att fler skulle kunna vara med och delta vid erkännandet. NorDans VD Dag Kroslid är mycket glad över utmärkelsen.

Jag är framför allt glad över denna utmärkelse då den ger oss som företag ett stort erkännande för att vi är ett av de bästa företagen inom kvalitetsledning och hållbarhet i Sverige. Att starta 2022 med ett så fint erkännande, kan vi alla vara stolta över. För det är vi tillsammans som utvecklat företaget NorDan AB till vad det är idag, säger Dag Kroslid, VD NorDan AB.

Sedan 1992 har SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling, delat ut Utmärkelsen Svensk Kvalitet, till verksamheter som arbetar för att utveckla sitt kvalitets- och förbättringsarbete på organisationsnivå för att uppnå hållbar framgång. I år har NorDan fått äran att ta emot Erkännande för Framgångsrik Verksamhetsutveckling inom ramen för Utmärkelsen Svensk Kvalitet

NorDan AB är ett gott föredöme där innovativa lösningar utvecklas med kunden i fokus och gör sig därför väl förtjänt av ett Erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling, säger Mikael Lindström, Ansvarig Utmärkelse och Innovationer, SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling.

Det var en mycket fin ceremoni där ett flertal tal hölls och vacker musik framfördes av Stein Austrud och Tarjei Nysted. Under dagen bjöds alla gäster på ceremonin, samt alla medarbetare i NorDan AB, på semla och alkoholfritt bubbel.


Så här begrundar SIQ sitt Erkännande för Framgångsrik Verksamhetsutveckling 2021:

NorDan AB bedriver ett offensivt och välplanerat kvalitetsarbete som genomsyras av kundorientering och delaktighet vilket synliggörs av medarbetarnas stora engagemang för kunderna. I verksamheten finns ett kvalitetsmedvetet ledarskap där vision och verksamhetsmål är kända och integrerade i verksamhetens arbetssätt och det finns systematiska arbetssätt för att mäta och återkoppla resultat.

Det finns också ett tydligt engagemang för hållbar utveckling där FN:s globala mål tydliggörs i verksamhetsstyrningen. NorDan AB är ett gott föredöme där innovativa lösningar utvecklas med kunden i fokus och gör sig därför väl förtjänta av ett Erkännande för Framgångsrik Verksamhetsutveckling inom ramen för Utmärkelsen Svensk Kvalitet.


Ceremoni3
Ceremoni2
Ceremoni1
Ceremoni5
Ceremoni4
Ceremoni8
Ceremoni7
Ceremoni6
Ceremoni9