Nytt vård- och omsorgsboende – en plats för lugn och sociala möten i Heby

Publicerat den 8/31/2022

#Projekt
Heby

Hösten 2022 invigs ett nytt vård- och omsorgsboende i Heby utanför Uppsala. Vård-och omsorgs-boendet kommer att bestå av 80 lägenheter samt tillagningskök och kontor för hemtjänst samt hemsjukvård. Det bidrar till att svara upp till det ökade behovet av äldreboendeplatser i kommunen.

Fastigheten, som byggs i centrala Heby, kom­mer att bestå av åtta avdelningar med tio lä­genheter vardera samt tillhörande gemensam­hetsutrymmen. Entreprenaden upphandlades av Heby kommun som därefter överlät entre­prenadavtalet till fastighetsbolaget Altura och Drevviken inför projektets genomförande.

Lugn och social plats för de boende

Veidekke har anlitats som totalentreprenör och det nya vård- och omsorgsboendet ska utveck­las med fokus på att skapa trivsamma och hem­liknande miljöer för de boende. Det kommer bland annat att finnas en gemensam trädgård med plats för odling, promenader och vila där fokus blir att skapa en lugn och social plats för de boende och en arbetsplats i världsklass för personalen.

Text: ANNIKA WIHLBORG
Illustration: HORISONT ARKITEKTER