På väg mot en mer hållbar produktion

Publicerat den 11/6/2020

#ecoDigital ready
Solpanel tanum

Från användning av förnybar energi till förbättrad certifiering för miljöledning. NorDans fabriker är redan på god väg att anpassa sig till en ännu mer hållbar framtid. Ständiga förbättringar, hög kvalitet och minskat spill har länge varit nyckelord för effektiva fabriker, men de är också viktiga bidragande faktorer till att Nordans fönster och dörrar är både miljövänliga och hållbara.

FÖRNYBAR ENERGI

Det finns många olika element som avgör om en produkt kan kategoriseras som hållbar eller inte. För de produkter som tillverkas vid fabrikerna inom NorDan-koncernen är den energi som används vid produktionen en viktig faktor. Genom att använda förnybar energi minskar utsläppen av växthusgaser, och resultatet är en produkt som kommer ut ur fabriksdörrarna med en mycket bättre utgångspunkt än en som redan under sin tillverkning har skapat stora utsläpp.
Just detta har bland annat NorDan AB tagit fasta på, där alla tre fabrikerna i Sverige kan göra mer än att bara garantera att energiförbrukningen kommer från förnybara källor. – 100 % av den el vi köper idag kommer redan från vattenkraftverk, men för att fortsätta stärka vårt sätt att förbruka energi på har vi valt att installera solenergianläggningar för att minska den mängd energi vi måste köpa, säger NorDan AB’s VD Dag Kroslid.
Fabrikerna i Bor, Tanum och Kvillsfors kommer ha fungerade anläggningar för solenergi inom kort. Anläggningarna är på mellan 112 kW och 128 kW toppeffekt och förväntas att sammantaget producera över 340 MWh ren solel per år. Anläggningarna i Tanumshede och Kvilllsfors är markbaserade medan den i Bor är monterad på taket till en lagerhall. Solcellsanläggningarna levereras av Yokk Solar AB, Uddevalla.


LÖNSAM SATSNING PÅ MILJÖN

Även om investeringen i certifikat på förnybar energi och utveckling av egen energiproduktion är kostsam, råder det knappast något tvivel om att det kommer löna sig på längre sikt. NorDan ska vara ledande inom miljö, från produktionsstart tills den färdiga produkten är klar.
Dessa investeringar är en del av NorDans digitalisering- och hållbarhetsstrategi ecoDigtal ready®. Med ecoDigital ready® har NorDan kopplat ihop digitalisering och hållbarhet i en strategi som täcker de produkter vi producerar, hur vi arbetar och hur vi kan göra valet av fönster och dörrar enklare, effektivare och mer hållbart för våra kunder.