Senapsfabriken blir en naturlig förlängning av Uppsalas innerstad

Publicerat den 7/10/2019

#Projekt
Senapsfabriken 20190710

På området för Slotts gamla senaps -fabrik på Kungsgatan i centrala Uppsala bygger Magnolia Bostad projektet Senapsfabriken. Det blir en förlängning av Uppsalas innerstad som omvandlas från industriområde till en levande varierad stadsdel med bostäder och handel.

På tomten där den gamla Slottsfabriken tidigare låg byggs två hyresrättskvarter med namnet Senapsfabriken. Husens bottenvåningar, som vetter mot Kungsgatan, kommer att inrymma kommersiella lokaler. Tanken är att Senapsfabriken ska bli en naturlig förlängning av Uppsalas innerstad, en stadsdel full av liv. Nu är etapp två av projektet i full gång.

Stadsmässig arkitektonisk utformning

Senapsfabriken har ritats av Sweco Architects och byggnadernas uttryck och materialval speglar det faktum att de bidrar till att förlänga innerstaden. De har fått en stadsmässig utformning med slutna fasader med ett varierat djup och en kombination av puts, tegel och träpartier.

Projekt: Senapsfabriken, Kvarter 3, Etapp 2
Byggherre: Magnolia Bostad
Totalentreprenör: NCC Sverige
Arkitekt: Sweco Architects
Antal lägenheter: 325 hyresrättslägenheter
Byggtid: Byggstart december 2018 inflyttning juli 2021

Artikel: Aktuella byggen
Text: Annika Wihlborg
Bild: Magnolia Bostad
Arkitekt: Sweco Architects