Slättö och NCC bygger drygt 600 hyreslägenheter i Bromstensstaden

Publicerat den 4/6/2023

#Projekt
Larsson arkitekter vy fran spangaan 1

Bromsten i nordvästra Stockholm bygger NCC ska på uppdrag av Slättö totalt 584 hyresrättslägenheter. Lägenheterna byggs i den nya stadsdelen Bromstensstaden, som växer fram på den plats där Bromstens industriområde tidigare låg.

Med närhet till Spånga centrum, kommunikationer och grönområden omvandlas Bromstens industriomr.de till Bromstensstaden. De 584 lägenheterna i Slättös satsning fördelas på tre kvarter med totalt sex huskroppar. Lägenhetsstorlekarna varierar mellan ett och fyra rum och kök. Ambitionen är att miljöcertifiera de nya kvarteren enligt Miljöbyggnad nivå silver och första spadtaget till det första kvarteret togs i april 2022.

De nya kvarteren med hyreslägenheter är en del av omvandlingen av Bromstens industriområde till den nya stadsdelen Bromstensstaden.

FAKTA: BROMSTENSSTADEN, NYBYGGNAD AV BOSTÄDER I BROMSTEN, SPÅNGA

Byggherre: Slättö Fastpartner
Totalentreprenör: NCC
Arkitekt: Structor
Fönsterleverantör: NorDan
Omfattning: 584 hyreslägenheter fördelat på flera etapper
Tidsram: Byggstart april 2022, första inflyttning våren 2023

Av: Annika Wihlborg
Illustration: Larsson Arkitekter