Vallentunas nya grundskola Hagaskolan harmoniserar med skogen

Publicerat den 7/10/2019

#Projekt
Hagaskolan 1

I mars 2017 togs första spadtaget till Hagaskolan, en ny F-9 skola i Vallentuna. Hagaskolan blir en kommer att ha plats för drygt åttahundra elever i årskurs F-9, med tre klasser i varje årskurs. Skolan beräknas vara redo att ta emot sina första elever för skolstart höstterminen 2019.

Här finns även förskolelokaler som har kapacitet att ta emot sammanlagt åttio förskolebarn fördelade på fyra olika avdelningar. Skolan har ett eget tillagningskök, skolbibliotek samt en fullstor idrottshall. I anslutning till skolan anläggs även konstgräsplaner. Det är Ceder-valls Arkitekter som står för skolans arkitektoniska utformning. Hagaskolan får en tegelfasad och tanken är att såväl fasaden som den arkitektoniska utformningen i stort ska harmonisera med den omgivande sko-gen.

Skolan stod klar i mars 2019

Såväl inomhus- som utomhusmiljöerna på skolan har utformats för att på olika sätt stötta elevernas inlärning och det pedagogiska arbetssätt som skolan kommer att använda sig av. Lokalernas utformning ska även stötta naturlig samverkan mellan förskole- och skolverksamheten. På Hagaskolans entréplan finns ett stort ”torg” som blir en naturlig samlings-plats för elever och lärare. Hagaskolan stod klar i mars, för närvarande pågår bland annat inredningsarbete, finplanering av skolgårdens markytor samt montering av konstverk runtom på skolan.

Projekt: Hagaskolan, nybyggnation av F-9 skola i Vallentuna
Byggherre: Vallentuna kommun
Totalentreprenör: JM Entreprenad
Arkitekt:Cedervall Arkitekter
Byggkostnad: 450 miljoner kronor
Byggtid: Byggstart maj 2017, stod klart mars 2019

Artikel: Aktuella byggen
Text: Annika Wihlborg
Bild: Cedervall Arkitekter & Pixabay
Arkitekt: Cedervall Arkitekter