Integritetspolicy

Från den 25 maj 2018 kommer hela Europa ha en ny gemensam lag om behandling av personuppgifter: Dataskyddsförordningen. Syftet med den nya lagstiftningen är att stärka skyddet av enskilda personers personuppgifter.

De viktigaste ändringarna i dataskyddsförordningen är att du har rätt att begära rättelse, radering eller tillgång till dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot behandling av personuppgifterna och att begränsa behandlingen av dina personuppgifter.

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, bilder, kontaktuppgifter, personnummer, etc.

På NorDan AB värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Vi ser därför till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner. Du har rätt att be om utdrag med dina personuppgifter och dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är rimligt nödvändigt för ändamålet. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

Som allmän information, har vi nedan beskrivit dina rättigheter enligt GDPR

Oavsett vilken information ett företag har sparat om dig ska du alltid kunna ha kontroll över dina egna uppgifter. Därför har du enligt gällande dataskyddslagstiftning tillgång till följande rättigheter.

 • Rätt till tillgång (”registerutdrag”)
  Du kan begära utdrag över registrerade personuppgifter och verifiera den informationen ett företag har om dig. Du får även information om ändamålet med personuppgiften och lagringsperioden.
 • Rätt till rättelse
  Du har rätt att få felaktig eller icke-komplett information om dig själv korrigerad
 • Rätt att bli raderad
  Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Ett företag har rätt att neka borttagning av personuppgifter om det finns legala skyldigheter, tex bokföring och penningtvättslagstiftning.
 • Rätt till dataportabilitet
  Om företagets rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på ett samtycke från dig eller för att fullgöra ett avtal med dig kan du ha rätt att begära att få ut uppgifterna i ett maskinläsbart format, i syfte att återanvända dom hos ett annat företag. Det gäller främst uppgifter som du själv lämnat.
 • Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling
  Du har alltid rätt att slippa viss marknadsföring och att invända mot sådan behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning (berättigat intresse)
 • Rätt att begränsa behandling av personuppgifter
  Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter om du exempelvis anser att dom inte är korrekta.

Vad är cookies, och hur fungerar de?

En cookie är en liten textfil som nätsidan du besöker ber om att få lagra i din dator. Cookies används på många nätsidor för att ge besökarna tillgång till olika funktioner. Informationen i cookies kan användas för att följa användarens surfning.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen lagrar en fil under längre tid i din dator. Den används för exempelvis funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren sist besökte den aktuella sidan. Den andra typen cookies kallas sessioncookies. När du är inne på en sida, lagras den cookien i datorns minne för att till exempel hålla reda på vilket språk du valt. Sessioncookies lagras inte under längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger ner webbläsaren. (Källa: Post- og Teletilsynet, http://www.npt.no).

Vad använder NorDan cookies till?

NorDan AB använder två typer av cookies.

Sessioncookies

NorDan använder sessioncookies. Den är aktiv så länge webbläsaren är öppen. Om du öppnar en ny webbläsare, skapas en ny sessioncookie.

Cookies från 3:e part

NorDan lagrar också information via Google Analytics

Du kan använda vår sida fullt ut även om du inte accepterar cookies.

Ta bort cookies
Din webbläsare eller enhet tillåter dig oftast att ställa in vilka cookies som får lagras på din dator. Du kan till exempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera cookies från webbplatsen du besöker eller radera alla cookies när du stänger ner din webbläsare. Titta under Inställningar.

Kontakta webmaster

E-post: dev@bend.se