EN 1627

Utökad säkerhet

Ett fönster är ett fönster. Meningen är att släppa in ljus på valda ställen i ditt hem och kunna njuta av utsikten. Du vill att ditt hem skall vara tryggt, även när du lämnar det. Det vill vi alla.

Är en Europastandard som specificerar krav och klassificeringssystem för inbrottsskydd för bl.a. dörrar och fönster. För klassningen i denna standard utgår man ifrån den eventuelle inkräktarens kunskaper och resurser, och beroende på säkerhetskrav så får man fram dörrar och fönsters miniminivåer för de olika egenskaperna. Hos oss hittar du två säkerhetspaket som båda är applicerbara på flera produkter i vårt sortiment.

Ett säkert fönster behöver inte betyda galler eller synliga säkerhetsbeslag. Vi låter inte säkerheten i produkten kompromissa med våra kunders önskemål om design. Det är inte bara enskilda detaljer som är godkända. Det är hela produkten som räknas och som är certifierad. Det är säkerhet som känns, men inte syns.

  • Vid certifiering EN-1627 Klass RC 2 belastas samtliga egenskaper i fönstrets konstruktion
  • EN-1628 Statiskt prov
  • EN-1629 Dynamiskt prov
  • EN-1630 Manuellt prov
  • Samtliga låspunkter belastas med 300 kg
  • Glasets fastsättning belastas med 300 kg
  • Glaset tål en stålkula på 4,1 kg i fritt fall från 9 meter 3ggr EN-356 P4A
  • 15 minuters totala angreppstid varav 3 min. effektivt med hjälp av 23 st. olika verktyg/satser


Relaterade produkter: