EN1627

Vill du ha en dörr med extra säkerhet kan vi erbjuda tillvalet Säkerhet EN 1627 med RC2 eller RC2N.

En dörr i säkerhetsutförande har extra förstärkt konstruktion vid gångjärn och slutbleck. För våra oglasade ytterdörrar erbjuder vi RC2 som tillval och för våra glasade ytterdörrar kan du välja mellan RC2 eller RC2N. Skillnaden är att vid RC2 är hela ytan på dörren klassad, även glaset som då ersätts med säkerhetsglaset P4A. För RC2N är enbart anslutningen mellan karm och dörrblad säkrad mot intrång.

Relaterade produkter: