Lammen

Svanen

NorDan var den första fönstertillverkaren i Norden som klarade Svanens nya hårda krav.

Fönster utgör endast 5-10 % av bostadens ytteryta, men står för hela 40 % av värmeförlusten.

En enkel energisparåtgärd du kan vidta är att byta till nya fönster med minimal värmeförlust. Ett Svanenmärkt fönster är bland de bästa isolerade fönstren i världen. De avger lite värme, men låter ljus och värme från solen komma igenom fint. De är gjorda av bra och miljövänliga material och har dessutom tio års garanti.

Minsta värmeförlust med Svanenmärkta fönster

Måttenheten för fönstervärmeförlust kallas u-värde. Enova, som etablerats av de norska myndigheterna för att främja en miljövänlig omstrukturering av energianvändningen i Norge, rekommenderar fönster med ett u-värde på 1,0. De Svanenmärkta fönstren för NorDan isolerar ännu bättre än så här och har ett u-värde på 0,7.

Hållbar användning av resurser

Förutom att kräva maximal energieffektivitet kräver Svanenmärkningen minsta möjliga negativa miljöpåverkan under hela fönstrets livslängd. NorDans fönster uppfyller alla Svanens krav, vilket inkluderar användning av hållbart trä och användning av minsta möjliga miljöfarliga ämnen i bland annat ytbehandling och isolering.

Alla NorDans passiva produkter är Svanenmärkta.